Kontakt

KONTAKT

0918 724 392

info@perlexgroup.sk

Fakturačné údaje

PERLEX GROUP s.r.o.

Sídlo:
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava

IČO: 47 241 217
DIČ: 2023609522
IČ DPH: SK2023609522

Prevádzka

PERLEX GROUP s.r.o.
(kancelárie, sklad, predajňa)

Obrancov mieru 339
(za Tovarníckym parkom)
955 01 Tovarníky

Otváracie hodiny:
Sklad: 6:00 – 14:00
Kancelácie: 8:00 – 15:00

Bankové spojenie

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s

Číslo účtu: 3701476259/0200

IBAN: SK56 0200 0000 0037 0147 6259

SWIFT: SUBASKBX

Náš tím

Priezvisko, Meno, Titul
Pozícia
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Rastislav Ličák
konateľ
+421 905 200 407
licakperlexgroup.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Eva Koťková
ekonomický manažér
+421 907 704 049
ekonomperlexgroup.sk
Bc. Veronika Hubová
hlavný účtovník
+421 917 919 086
uctovnictvoperlexgroup.sk
Lýdia Pešková
fakturácia
+421 917 919 086
fakturaciaperlexgroup.sk
Odd. obchodu a logistiky
Bc. Zuzana Petrášová
referent nákupu
+421 918 724 392
nakupperlexgroup.sk
Veronika Jedináková
manažér logistiky
+421 917 695 590
logistikaperlexgroup.sk
Ing. Ivana Candráková
marketingový pracovník
+421 907 716 230
marketingperlexgroup.sk
Obchodní zástupcovia
Marián Beliš
OZ – PO, KE
+421 905 284 841
mabservis.mabgmail.com
Ľubomír Čapkovič
OZ – TT, NR
+421 910 292 315
capkoviclubogmail.com
Martin Gunár
OZ – BA, TT
+421 918 827 825
martin.gunargmail.com
Peter Herda
OZ – TN, NR, BB
+421 907 171 772
herdaperlexgroup.sk
Peter Mikulič
OZ – TN, ZA, BB
+421 905 953 108
mikulic.mikulicpetergmail.com
Ján Chovan
OZ – východ
+421 917 436 855
chovanperlexgroup.sk
Sklad
Ladislav Tlstý
vedúci skladu
+421 915 393 537
Ďalšie kontakty
kontaktná osoba: Zuzana Petrášová
veľkoobchod
+421 918 724 392
infoperlexgroup.sk